PoradňaKategória: SZČOživnostník zubár a dohoda ČR

Som živnostník zubár a mám možnosť pracovať na dohodu v ČR. Okrem iného mám aj pracovný pomer  / dohodu / v SR. CHcem sa spýtať, kde budem platiť odvody / SP, ZP/ Potencionálny zamestnávateľ v ČR mi povedal, že ak mám zamestnanie aj v SR a príjem bude nižší v Čechach ako V SR, budem platiť odvody v SR / Česká firma sa nahlási na SP a ZP/ Je to pravda? AKO to je?  Ďakujem
Alebo mám ešte druhú možnsť: pracovať tam ako Živnostník / 2x v týždni / V tomto prípade sa musím registrovať par 7a? alebo nie?

Vaša odpoveď