PoradňaKategória: Začínajúci podnikateliaako nakladať s odpadom z cukrárenskej výrobne

Prosím o objasnenie ako mám naložiť z odpadom z výroby cukrárenských výrobkov .
Som začínajúci živnostník cukrárenskej výroby, mám malú prevádzku v rodinnom dome, podľa môjho chápania zákona o odpadoch, nemôžem do komunálneho odpadu, ktorého zber mi zabezpečuje obec Bratislava cez OLO, dávať „odpad, ktorý priamo súvisí s podnikateľskou činnosťou, teda takmer všetok odpad, ktorý vyprodukujem (obaly z múky, cukru, tukov, šľahačiek, čokolád….). Je potrebné si zabezpečiť zber takéhoto odpadu cez nejakú odpadovú spoločnosť alebo to môžem dávať do komunálneho odpadu. Lebo ak nemôžem, tak zberná nádoba na komunálny odpad je mi úplne zbytočná a na Magistráte mi povedali, že musím mať tento zber cez nich zabezpečený a teda za neho platiť.

Vaša odpoveď