Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017

Mám si založiť s.r.o. alebo si mám založiť živnosť? Túto otázku si pravdepodobne položí každý kto chce začať podnikať. V tomto článku sa dozviete rozdiely medzi podnikaním formou s.r.o. a živnosti v roku 2017. Práve od 1.1.2017 prichádza viacero zmien, ktoré môžu byť dôležité aj pre tých z vás, ktorí už podnikáte. Čítajte ďalej a možno sa dozviete že sa vám oplatí prejsť z s.r.o. na živnosť alebo opačne. 

Na čo myslieť pri porovnávaní výhodnosti podnikania formou živnosti respektíve s.r.o.

 

 •  Rýchlosť a poplatky spojené so založením živnosti vs. s.r.o.
 •  Imidž
 •  Ručenie firemným vs. osobným majetkom
 •  Fakturácia a zdaňovanie príjmov
 •  Vedenie účtovníctva a mzdová agenda
 •  Prerušenie – ukončenie podnikania

Poďme si ich postupne bod po bode prebrať a porovnať.

Rýchlosť a poplatky spojené so založením živnosti vs. s.r.o.

Založenie živnosti

K založeniu živnosti je potrebné splniť zákonom stanovené podmienky   –  najmä vek nad 18 rokov,  spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a uhradiť poplatky za vydanie živnostenského osvedčenia. Podanie je možné vykonať prostredníctvom papierového tlačiva – “klasicky”, kedy sa za každú voľnú živnosť platí správny poplatok 5 € a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť poplatok 15 €. Ohlásiť živnosť je možné i elektronicky pomocou zaručeného elektronického podpisu a nainštalovaných programov, kedy je ohlásenie voľnej živnosti zadarmo a poplatok za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti je polovičný – teda 7,5 €.

Práve vďaka možnosti úspory na poplatkoch za vydanie živnostenského osvedčenia sa dnes viac oplatí využiť služby profesionálnej spoločnosti, ktorá celé založenie živnosti vybaví za vás kdekoľvek na Slovensku a ešte vám ušetrí peniaze. Napr. cez našu webstránku www.M2B.sk si môžete založiť živnosť za 39 € vrátane poradenstva s výberom a neobmedzeným počtom predmetov podnikania. Ak by ste sa rozhodli zakladať živnosť samostatne, musíte pri 15 predmetoch podnikania zaplatiť poplatky 75 € a trápiť sa s výberom živností a strácať čas na úradoch. Viac o službe založenia živnosti na kľúč sa môžete dočítať tu. Vaša živnosť bude založená v priebehu 2-3 dní od podpisu dokumentov.

Založenie s.r.o.

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným trvá celý proces založenia približne 10-14 dní. Okrem vydania živnostenských oprávnení je potrebné vyžiadať súhlas správcu dane, pripraviť spoločenskú zmluvu a niekoľko ďalších dokumentov a následne novú firmu zapísať do obchodného registra. Poplatky za vydanie živnostenských oprávnení sú identické ako pri živnosti. Poplatok za zápis do obchodného registra na “klasickom” papierovom návrhu je 300 €, pri elektronickom podaní je polovičný, teda 150 €. Rovnako, ako v prípade živnosti, je dnes výhodnejšie využiť na založenie s.r.o. služby profesionálov, ktorí disponujú elektronickým podpisom, programami, know how a skúsenosťami, než sa trápiť, riskovať odmietnutie zápisu novej firmy na súde. Založenie s.r.o. na kľúč vrátane súdneho poplatku u nás stojí len 399 €.

Založenie živnosti je teda rýchlejšie a lacnejšie ako založenie s.r.o. 

Imidž živnosti a imidž eseročky

V oblasti imidžu živnosti a eseročky panujú rozdielne názory. Vo všeobecnosti stále spoločnosť s ručením obmedzeným pôsobí ako väčšia a dôveryhodnejšia spoločnosť v očiach bánk, ale i obchodných partnerov.  Teda ak chcete na väčšinu obchodných partnerov pôsobiť dôveryhodne a ako veľká spoločnosť, voľte podnikanie formou s.r.o. V skutočnosti, ako sa  dočítate nižšie, je často pre obchodného partnera omnoho bezpečnejšie obchodovať práve so živnostníkom ako s s.r.o., čo si priblížime v časti ručenie.

Ručenie firemným vs. osobným majetkom – najdôležitejší rozdiel

Jedným z najvýznamnejších rozdielov pri podnikaní formou s.r.o. a živnosti je práve v spôsobe ručenia. Práve obmedzené ručenie, ktoré má s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným v názve je jedným z najdôležitejších aspektov, prečo podnikať formou s.r.o.. O čo ide?

Ručenie živnostníka “firemným” alebo i osobným majetkom

Živnostník ako fyzická osoba pri svojom podnikaní ručí neobmedzene nielen firemným, ale i osobným majetkom. A nielen svojim, ale aj majetkom manželky v prípade, ak nemajú zrušené BSM. 

Príklad 1- neobmedzené ručenie živnostníka

Predstavme si živnostníka Janka Biznismena. Podniká ako drobný živnostník a poskytuje stavebné práce. Jeho celkový firemný majetok (auto, náradie, hotovosť) má hodnotu 30 000 €. Jeho osobný majetok, ktorý vlastní spolu s manželkou je vo výške 100 000 € (majú nový dom, chatku, osobné auto, záhrady). Janko má však obrovskú smolu a jeho hlavný odberateľ, ktorý mu mal zaplatiť významnú čiastku skrachuje. Jankovi vznikne voči jeho subdodávateľom – záväzok 110 000 €. Ten sa postupne začne vyplácať jeho firemným aj osobným majetkom. Nakoľko jeho “firemný majetok” má hodnotu len 30 000 € a Janko ručí i osobným majetkom. Pohľadávka zostávajúcich 80 000 € bude uhradená z predaja jeho domu, prípadne chatky či auta. Janko Biznismen podnikajúci ako živnostník tak príde i o 80 000 €, ktoré vlastnil ako fyzická osoba spolu s manželkou a zostane mu na nový začiatok 20 000 €. Smutný príbeh slovenského živnostníka – čo poviete?

Obmedzené ručenie spoločníka s.r.o.

Spoločník eseročky na rozdiel od živnostníka, ručí za záväzky spoločnosti obmedzene a to do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Teda ak by mala spoločnosť základné imanie 5000 €, pri jej založení by spoločník splatil napr. 4000 €, tak by ručil za záväzky spoločnosti do výšky 1000 €. Nakoľko v praxi sa takmer každá spoločnosť zakladá so 100% splateným základným imaním, majitelia – spoločníci eseročiek za záväzky svojich firiem svojim osobným majetkom neručia! 

Príklad 2 – obmedzené ručenie spoločníka s.r.o. 

Spomeňme si na príklad nášho Janka Biznismena. Ten sa v minulosti poučil a dnes podniká formou s.r.o. Opäť podniká v stavebníctve, nič iné nevie. Opäť je jeho firemný majetok – tentokrát jeho s.r.o. v ktorej je spoločník 30 000 €. Opäť je jeho osobný majetok, ktorí vlastní spolu s manželkou 100 000 €. A opäť vznikne jeho zavinením výrazná škoda a pohľadávka voči jeho firme vo výške 110 000 €. Ako dopadne Janko Biznismen v tomto prípade?

Samozrejme sa časť pohľadávky vo výške 30 000 € uhradí z firemných peňazí jeho s.r.o.. Čo ale so zostávajúcimi 80 000 €? V tomto prípade Janko Biznismen keďže je spoločníkom s.r.o. a má oddelený osobný a firemný majetok, o svoj osobný majetok nepríde. Zostane mu všetkých 100 000 €. Jediné čo bude musieť urobiť je vyhlásiť konkurz z titulu druhotnej platobnej neschopnosti. Ten však už ide mimo tému tohto článku.

Dôležité pre vás je uvedomiť si obrovský rozdiel medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o.. V jednom prípade ručíte celým svojim majetkom a v druhom len majetkom firmy a to je obrovský rozdiel. To, že niektorí “pseudopodnikatelia” daný systém zneužívajú je opäť mimo tému tohto článku. Výhodou s.r.o. je, že chráni váš osobný majetok a to je fakt, ktorému dajte primeranú váhu dnes, nie keď už bude neskoro. 

Fakturácia – vznik daňovej povinnosti živnostníka a s.r.o.

V ekonomickej oblasti evidujeme dva základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.. Prvou je dátum vzniku daňovej povinnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným vzniká daňová povinnosť vo vzťahu k dani z príjmu vystavením faktúry. Ak teda s.r.o. vystaví faktúru v novembri 2016 v tom istom roku ju musí i zdaniť na dani z príjmu = v roku 2016 zaplatiť vyššie dane. Oproti tomu živnostníkovi vzniká povinnosť zdaniť príjem až úhradou faktúry. Ak aj vystaví faktúru v novembri 2016 ale je mu uhradená až v roku 2017, je povinný daniť tento príjem až v roku 2017. Z tohto pohľadu je podnikanie formou živnosti menej náročné na cashflow.

Paušálne vs. skutočné náklady živnostníka

Pri vedení účtovníctva s.r.o. poznáme len tzv. skutočné náklady. Teda všetky náklady, ktoré vynaložíte na udržanie resp. zvýšenie zisku – reklama, pohonné hmoty, lízing, nájom, telefón,… Rozdiel medzi príjmami a nákladmi v s.r.o. zdaníte. Ak zarobíte 30000 eur, pri nákladoch 20000 eur, rozdiel 10 000 eur zdaníte sadzbou dane z príjmu právnickej osoby, ktorá v roku 2017 bude vo výške 21%.

Výhodou živnostníka je možnosť si základ dane – rozdiel medzi príjmami a nákladmi znížiť o zaplatené poistné na sociálne a zdravotné poistenie a odpočítať nezdaniteľné minimum, ktoré je 3803,33 eur. 

Živnostník na rozdiel od s.r.o. má na výber. Môže náklady preukázať skutočnými výdavkami – viz príklad vyššie, alebo využiť možnosť tzv. paušálnych nákladov. V tomto prípade náklady tvoria percentuálnu časť z príjmov živnostníka. Práve v tejto oblasti nastávajú pre živnostníkov od 1.1.2017 významné pozitívne zmeny. Vláda totiž od 1.1.2017 zvýšila paušálne výdavky živnostníkov zo 40% na 60%. Zároveň výrazne zvýšila maximálnu hranicu, ktorú je možné takýmto spôsobom uplatniť z 5 040 € na 20 000 €.

Ak živnostník, ktorý zarobí 30 000 euro využije paušálne náklady, môže si dať do nákladov 60% z tejto sumy, čo je 18 000 euro a zostane mu daňový základ 12 000 eur. Ten si zníži rovnako ako  vyššie o zaplatené sociálne a zdravotné odvody, nezdaniteľné minimum 3803,33 euro a rozdiel zdaní platnou sadzbou 19%.

Daň FO – fyzickej osoby je 19 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane 25 % z tej časti základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti a daňovú stratu), ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (nad 35 022,31 € pre rok 2016)

Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka

Na rozdiel od podnikania formou s.r.o. je živnostník povinný platiť zdravotné ale aj sociálne odvody. Zdravotné odvody v minimálnej výške začne platiť ihneď po založení živnosti. Povinnosť platiť zdravotné odvody z vymeriavacieho základu určeného z daňového priznania za predchádzajúci rok mu vznike v júli druhého kalendárneho roku. Teda ak založí živnosť v marci 2017, zdravotné odvody v minimálnej výške (teda z minimálneho vymeriavacieho základu) vo výške 61,81 € začne platiť okamžite. Sociálne odvody začne platiť až od 01.07. nasledujúceho kalendárneho roka  2018 (splatné v 08/2018). Výška sociálnych odvodov sa určí v závislosti od jeho príjmu, minimálna výška týchto odvodov pre rok 2017 bude 146,25 €. Sociálne odvody musí živnostník platiť v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Daňové zaťaženie v prípade spoločníka s.r.o.

V oblasti zdaňovania právnických osôb a vyplácania dividend taktiež nastávajú od 1.1.2017 výrazné zmeny. S platnosťou od tohto dátumu sa mení sadzba dane z príjmu z 22% na 21%. Ide teda o danenie na úrovni spoločnosti. Ak ako spoločník chcete peniaze dostať  z firmy von a vyplatiť si zisk, musíte platiť štátu opäť. Musíte zaplatiť daň z dividend vo výške 7%.

Ako to bude teda v praxi: Zoberme si s.r.o., ktorá má základ dane 30 000 €. V prvom kroku musí zaplatiť daň z príjmu vo výške 21%, čo je 6300 €. Ak si chcete vyplatiť zisk ako spoločník zostávajúcich 23 700 € – daníte opätovne a to sadzbou 7%, ktorá vám zoberie ďalších 1659 €. Na svoj účet dostanete ako spoločník s.r.o. očistených a riadne zdanených 22041 €.

Výhodou statusu spoločníka s.r.o. oproti živnostníkovi je, že musí platiť len zdravotné poistenie v minimálnej výške 61,06 €. Sociálne poistenie platiť nemusí.

Ukončenie a prerušenie podnikania

A čo ak to nevyjde? V súčasnosti je pomerne náročné určiť, čo je z titulu ukončenia podnikania výhodnejšie – či vlastniť živnosť alebo s.r.o.

Ukončenie alebo prerušenie živnosti je jednoduché a rýchle

Výhodou živnosti je, že ak máte zdravotné problémy, potrebujete odcestovať do zahraničia alebo jednoducho v konkrétnom čase nie je výhodné podnikať vo vašej oblasti, môžete živnosť prerušiť. Na Slovensku prerušenie podnikania formou s.r.o. bohužiaľ nie je možné. Na to doplatili napríklad majitelia neaktívnych s.r.o. po zavedení daňových licencií. Museli ich likvidovať alebo inak rušiť, aby sa vyhli plateniu daňových licencií vo výške 480 pre neplatiteľov resp. 960 € pre platiteľov DPH ročne. Nakoľko sa však daňové licencie rušia a na firmy založené po 1.1.2017 sa už nebudú vzťahovať, v tomto článku o nich detailnejšie nediskutujeme.

Okrem prerušenia je ukončenie podnikania formou živnosti veľmi rýchle a jednoduché. Je však veľmi dôležité aby mal vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky a nemal žiaden majetok. 

Ukončenie podnikania formou s.r.o.

Ukončenie podnikania v prípade s.r.o. je trošku viac problematické. V závislosti od stavu účtovníctva, majetku a prípadných pohľadávok sa volí vhodná forma. Poznáme ukončenie podnikania štandardnou likvidáciou firmy, fúziou, podaním návrhu na ukončenie, konkurzom, podnetom na výmaz ex offo. Možností je skutočne viacero. Ukončiť svoje podnikanie môžete aj predajom firmy novým majiteľom. Práve tento spôsob ukončenia je pomerne zaujímavý, ak je vaša spoločnosť čistá a ideálne je i platiteľom DPH. Ak takú spoločnosť výhodne predáte, môžete na predaji zarobiť nemalú čiastku.

Vo všeobecnosti je teda ukončenie podnikania formou živnosti rýchlejšie a jednoduchšie. Pri ukončení eseročky, ak je v “dobrom stave” a chcete ukončiť podnikanie napr. z titulu vyššieho veku, odchodu do zahraničia, alebo venovaniu sa inému biznisu, môžete na predaji eseročky aj zarobiť. Samozrejme, chcete firmu zakladať a treba veriť v úspech a rast svojho biznisu.

Záverečné porovnanie a zhodnotenie pre rok 2017

Výhody s.r.o. oproti živnosti

 • Najväčšia výhoda, ktorú mnohí živnostníci neprávom podceňujú je obmedzené ručenie. Podnikanie formou s.r.o. oddeľuje osobný a firemný majetok, čo je obrovská výhoda.
 • Imižd – S.R.O. budí dojem väčšieho a serióznejšieho partnera pre obchodných partnerov ale i pre potenciálnych zamestnancov.
 • Nemusíte platiť sociálne odvody a môžete takto ušetrené peniaze investovať ako uznáte za vhodné. Samozrejme, je dôležité byť mimoriadne zodpovedný a peniaze si skutočne odkladať a zhodnocovať
 • Platíte len minimálny zdravotný odvod.

Výhody živnosti oproti s.r.o.

 • Jednoduché a rýchle založenie, prípadne prerušenie alebo zrušenie
 • Vznik daňovej povinnosti až úhradou faktúry
 • Možnosť voľby medzi skutočnými a paušálnymi nákladmi. Výrazné navýšenie paušálnych nákladov pre rok 2017.
 • Oslobodenie od platenia sociálneho poistenia v prvom roku podnikania formou živnosti.
 • Možnosť získať príspevok na podnikanie. Je potrebné byť pred ním evidovaný na úrade práce,  jeho výška závisí od regiónu, v ktorom chcete podnikať.

Mám podnikať ako s.r.o. alebo živnostník

Neviete si vybrať, no ste si istý že chcete podnikať? Máme pre vás jednoduché riešenie. Využite formulár nižšie alebo nám priamo zavolajte na tel. číslo 0221 029 980. 

Objednajte sa na individuálnu osobnú konzultáciu, resp. konzultáciu emailom – telefonicky.  Na základe vašej konkrétnej situácie vám poradíme akou formou je pre vás optimálne podnikať. Táto konzultácia a odporučenie je spoplatnené sumou 39 €. V tejto sume však dostanete kupón, ktorý môžete uplatniť pri využití ktorejkoľvek našej služby. Keď sa po konzultácii rozhodnete založiť živnosť cez M2B.sk a použijete daný kupón, založenie živnosti budete mať prakticky zadarmo. Ak zistíte, že je pre vás výhodnejšie založiť s.r.o., z ceny založenia vám už uhradených 39 € odrátame. Jej úhrada slúži len na ochranu pred špekulantmi.

Disponujeme viac ako 2500 referenciami spokojných klientov. Od najmenších podnikateľov až po najvýznamnejších hráčov v regióne Slovenskej a Českej republiky. Pozrite si vyjadrenia našich klientov a pridajte sa k nim i vy.

Založenie s.r.o. v roku 2017 – postup, cena, poplatky

M. Sc. Ondrej Mizerák | 13.01.2017

Dnešný článok nadväzuje na články:

Spoločnosť s ručením obmedzeným – definíca spoločnosti, funkcie spoločník a konateľa 

Spoločenská zmluva v s.r.o..- čo musí obsahovať a ako ju správne nastaviť 

Ak hľadáte kompletné informácie na jednom mieste, odporúčame vám stiahnuť nami pripravený ebook: Založenie s.r.o. v roku 2017.

Po tom, čo sa rozhodnete a dohodnete kto bude konateľom, spoločníkom, aké bude obchodné meno vašej s.r.o., aké budú predmety podnikania a výška základného imania – môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti v 7 krokoch: 

1. Podpis spoločenskej zmluvy a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do OR

Spoločenskú zmluvu je potrebné podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre živnostenský úrad, dva pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti. Okrem spoločenskej zmluvy je potrebné vypracovať a podpísať nasledovné dokumenty: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Ďalej sa prikladajú aj podpisové vzory konateľov spoločnosti. Na týchto dokumentoch sa podpisy účastníkov neoverujú. 

2. Ohlásenie živností na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania

Spoločenskou zmluvou určení konatelia podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatok. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5- 7 pracovných dní. Ako využitím služieb odborníkov a elektronickým podaním viete ušetriť na správnych poplatkoch 57,5 eura sme vám popísali vyššie.

TIP: V súčasnosti existujú aj činnosti, ktoré spoločnosť môže vykonávať bez akéhokoľvek podnikateľského oprávnenia, postačuje ich uviesť v spoločenskej zmluve (napr. poľnohospodárska výroba, prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom).

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

Nakoľko v zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní. Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postačí ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

4. Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o vložení základného imania. Spravca vkladu pospíše vyhlásenie v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne spoločnosti. Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok. Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne osvedčiť.

5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Prílohou návrhu je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa ak spoločnosť zakladá jedna fyzická alebo právnická osoba, podpisové vzory konateľov, živnostenské osvedčenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom s výpisom z listu vlastníctva, súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri, výpis z účtu, všetko v dvoch vyhotoveniach v prípade, ak návrh nepodáva elektronicky ale v tlačenej podobe. Úsporu na notárskych poplatkoch pri využití služieb odborníkov sme spomenuli vyššie.

6. Úhrada súdneho poplatku za zápis s.r.o. do obchodného registra

Pri podaní návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 300 eur, ak sa podáva návrh v tlačenej podobe.

TIP: Pri elektronickom podaní cez M2 Business je súdny poplatok polovičný – teda len 150 euro. Vďaka využitiu našich služieb tak opäť šetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom, a môžete si dovoliť dať založiť firmu na klúč odborníkom, pričom vy sa môžete venovať príprave na podnikanie.

Treba mať na pamäti, že návrh do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy. Registrový súd má na zápis spoločnosti do obchodného registra dvojdňovú lehotu, v praxi sa bežne táto lehota nedodržiava. Spoločnosť vznikne od okamihu zápisu do obchodného registra.

6. Zápis spoločnosti do obchodného registra a prevzatie výpisu

Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok. 

7. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu

Odo dňa zápisu do obchodného registra máte 30 dní na to aby ste sa zaregistrovali na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, inak Vám hrozí pokuta. Je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, ktoré podpisuje konateľ, a priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky poštou do dvoch týždňov, príp. sa môžete dohodnúť na osobnom prevzatí osvedčenia.

Chcete začať podnikať a založiť firmu bez starostí. Využite službu založenia s.r.o. na kľúč, ktorú od roku 2008 využilo viac ako 1000 spokojných klientov. Hľadáte ešte viac informácií, potom si zadarmo stiahnite ebook založenie s.r.o. v roku 2017.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 980

Naše odporúčania na čo si dať pozor pri začatí podnikania

Po absolvovaní týchto krokov je vaša s.r.o. založená a registrovaná na daňovom úrade – teda môžete začať podnikať. Niektoré druhy biznisu si však vyžadujú aj registráciu spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty. Teda sa budete musieť rozhodnúť či podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH alebo nie. K tejto téme nájdete veľa článkov v sekcii články a rady na webstránke www.m2b.sk

Zároveň pred spustením podnikania odporúčame, nájsť si kvalitného právnika, ktorý Vám pripraví všetky právne dokumenty, nakoľko neplatenie faktúr je častým javom. Dá sa proti nemu však bojovať podpisom kvalitných zmlúv, preberacích protokolov, preverovaním obchodných partnerov, atď. Samozrejme, každá spoločnosť musí mať kvalitne vedené účtovníctvo. Odporúčame ísť na istotu a využiť referencie svojich známych, prípadne overených firiem, ktoré sa pravidelne vyjadrujú pre média a teda je vysoká pravdepodobnosť ich kvality. V tejto oblasti, ako aj v každej inej – odporúčame uprednostniť kombináciu kvality a ceny, iba pred cenou. Poistenie účtovnej kancelárie by malo byť samozrejmosťou. Je mnoho ďaľších odporúčaní a tipov, ktoré pravidelne publikujeme na našom blogu, alebo facebook profile M2B – veríme, že Vám pomôžu pri rozbehu vášho podnikania.

Veríme, že tento komplexný návod ako založiť s.r.o. Vám pomohol zorientovať sa v celej problematike a pomôže vám správne sa rozhodnúť, koho týmto prvým krokom pri začatí podnikania poveriť. Želáme vám veľa úspechov a v prípade ak oslovíte M2 Business tešíme sa na dlhodobú spoluprácu.