Register konecnych uzivatelov vyhod vsetko co potrebujete vediet

Založenie s.r.o. v roku 2017 – postup, cena, poplatky

M. Sc. Ondrej Mizerák | 13.01.2017

Dnešný článok nadväzuje na články:

Spoločnosť s ručením obmedzeným – definíca spoločnosti, funkcie spoločník a konateľa 

Spoločenská zmluva v s.r.o..- čo musí obsahovať a ako ju správne nastaviť 

Ak hľadáte kompletné informácie na jednom mieste, odporúčame vám stiahnuť nami pripravený ebook: Založenie s.r.o. v roku 2017.

Po tom, čo sa rozhodnete a dohodnete kto bude konateľom, spoločníkom, aké bude obchodné meno vašej s.r.o., aké budú predmety podnikania a výška základného imania – môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti v 7 krokoch: 

1. Podpis spoločenskej zmluvy a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do OR

Spoločenskú zmluvu je potrebné podpísať minimálne v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre živnostenský úrad, dva pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti. Okrem spoločenskej zmluvy je potrebné vypracovať a podpísať nasledovné dokumenty: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Ďalej sa prikladajú aj podpisové vzory konateľov spoločnosti. Na týchto dokumentoch sa podpisy účastníkov neoverujú. 

2. Ohlásenie živností na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania

Spoločenskou zmluvou určení konatelia podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatok. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5- 7 pracovných dní. Ako využitím služieb odborníkov a elektronickým podaním viete ušetriť na správnych poplatkoch 57,5 eura sme vám popísali vyššie.

TIP: V súčasnosti existujú aj činnosti, ktoré spoločnosť môže vykonávať bez akéhokoľvek podnikateľského oprávnenia, postačuje ich uviesť v spoločenskej zmluve (napr. poľnohospodárska výroba, prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom).

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri.

Nakoľko v zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní. Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postačí ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

4. Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je výhlasenie správcu vkladu o vložení základného imania. Spravca vkladu pospíše vyhlásenie v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne spoločnosti. Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok. Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne osvedčiť.

5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Prílohou návrhu je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa ak spoločnosť zakladá jedna fyzická alebo právnická osoba, podpisové vzory konateľov, živnostenské osvedčenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom s výpisom z listu vlastníctva, súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri, výpis z účtu, všetko v dvoch vyhotoveniach v prípade, ak návrh nepodáva elektronicky ale v tlačenej podobe. Úsporu na notárskych poplatkoch pri využití služieb odborníkov sme spomenuli vyššie.

6. Úhrada súdneho poplatku za zápis s.r.o. do obchodného registra

Pri podaní návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 300 eur, ak sa podáva návrh v tlačenej podobe.

TIP: Pri elektronickom podaní cez M2 Business je súdny poplatok polovičný – teda len 150 euro. Vďaka využitiu našich služieb tak opäť šetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom, a môžete si dovoliť dať založiť firmu na klúč odborníkom, pričom vy sa môžete venovať príprave na podnikanie.

Treba mať na pamäti, že návrh do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy. Registrový súd má na zápis spoločnosti do obchodného registra dvojdňovú lehotu, v praxi sa bežne táto lehota nedodržiava. Spoločnosť vznikne od okamihu zápisu do obchodného registra.

6. Zápis spoločnosti do obchodného registra a prevzatie výpisu

Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok. 

7. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu

Odo dňa zápisu do obchodného registra máte 30 dní na to aby ste sa zaregistrovali na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, inak Vám hrozí pokuta. Je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, ktoré podpisuje konateľ, a priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky poštou do dvoch týždňov, príp. sa môžete dohodnúť na osobnom prevzatí osvedčenia.

Chcete začať podnikať a založiť firmu bez starostí. Využite službu založenia s.r.o. na kľúč, ktorú od roku 2008 využilo viac ako 1000 spokojných klientov. Hľadáte ešte viac informácií, potom si zadarmo stiahnite ebook založenie s.r.o. v roku 2017.

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu na tel. čísle: 0221 029 980

Naše odporúčania na čo si dať pozor pri začatí podnikania

Po absolvovaní týchto krokov je vaša s.r.o. založená a registrovaná na daňovom úrade – teda môžete začať podnikať. Niektoré druhy biznisu si však vyžadujú aj registráciu spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty. Teda sa budete musieť rozhodnúť či podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH alebo nie. K tejto téme nájdete veľa článkov v sekcii články a rady na webstránke www.m2b.sk

Zároveň pred spustením podnikania odporúčame, nájsť si kvalitného právnika, ktorý Vám pripraví všetky právne dokumenty, nakoľko neplatenie faktúr je častým javom. Dá sa proti nemu však bojovať podpisom kvalitných zmlúv, preberacích protokolov, preverovaním obchodných partnerov, atď. Samozrejme, každá spoločnosť musí mať kvalitne vedené účtovníctvo. Odporúčame ísť na istotu a využiť referencie svojich známych, prípadne overených firiem, ktoré sa pravidelne vyjadrujú pre média a teda je vysoká pravdepodobnosť ich kvality. V tejto oblasti, ako aj v každej inej – odporúčame uprednostniť kombináciu kvality a ceny, iba pred cenou. Poistenie účtovnej kancelárie by malo byť samozrejmosťou. Je mnoho ďaľších odporúčaní a tipov, ktoré pravidelne publikujeme na našom blogu, alebo facebook profile M2B – veríme, že Vám pomôžu pri rozbehu vášho podnikania.

Veríme, že tento komplexný návod ako založiť s.r.o. Vám pomohol zorientovať sa v celej problematike a pomôže vám správne sa rozhodnúť, koho týmto prvým krokom pri začatí podnikania poveriť. Želáme vám veľa úspechov a v prípade ak oslovíte M2 Business tešíme sa na dlhodobú spoluprácu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *