Zakon o registri partnerov verejneho sektora RPVS v kocke

J.s.a. – výhody jednoduchej spoločnosti na akcie a prečo si ju založiť

JUDr. Ján Marônek | 09.01.2017

Od 1.1.2017 je možné na Slovensku založiť novú právnu formu, ktorá je „niečo medzi“ spoločnosťou s ručením obmedzeným a akciovou spoločnosťou – jednoduchú spoločnosť na akcie – tzv j.s.a.. Založiť jednoduchú spoločnosť na akcie je optimálne v prípade, ak spoločnú firmu zakladaná investor a startupista. Prináša do nášho podnikateľského prostredia právnu istotu pre investorov a jej vytvorenie hodnotíme veľmi kladne. Zároveň sme hrdí, že práve naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j.s.a. na Slovensku. Prečo a kedy sa oplatí nad j.s.a. uvažovať sa dočítate v texte nižšie.

Aké sú hlavné výhody jednoduchej spoločnosti na akcie:

 • Najlepšie a „najpružnejšie“ umožňuje vstup a výstup kapitálu do spoločnosti
 • Žiadne ručenie osobným majetkom za záväzky spoločnosti (výhoda oproti živnosti)
 • Výhodou je pružnosť vstupu a výstupu investora, pružnosť rozhodovania, disponovania s akciami (napr. financovanie start-upov, „pružný“ vzťah investor vs. majiteľ, atď.)
 • Výhodou sú aj zamestnanecké akcie = mnohé firmy chcú motivovať zamestnancov akciami (napr. veľká fluktuácia v IT sektore)
 • Daňová a odvodová optimalizácia ( napr. štatutár nemusí byť v pracovnom pomere a de facto má povinnosť platiť len odvod na zdravotné poistenie vo výške 60,06 eur/mesiac)
 • Prevod akcií je oslobodený od DPH (napr. môže byť výhodnejšie kúpiť nehnuteľnosť formou kúpy podielu v spoločnosti, ktorá samotná je vlastníkom nehnuteľnosti ako „katastrálny“ prevod nehnuteľnosti)
 • Možný predaj JAS pri ukončení činnosti (napr. po úspešnom audite spoločnosti spravidla predávame, resp. sprostredkujeme ich predaj, klient tak nemusí platiť za zrušenie, ba získava predajom financie navyše)
 • Anonymita – akcionári nie sú viditeľní v obchodnom registri (avšak jedná sa o zaknihované akcie na meno s povinnosťou ich registrácie v CDCP)
 • Nízka kapitálová náročnosť, postačuje základné imanie vo výške 1,- eura
 • Možnosť cezhraničnej fúzie, a teda de facto možnosť zmeniť sídlo do inej krajiny EÚ
 • Existujúci právny rámec pre uzatvorenie akcionárskej dohody (to je síce možné i teraz, avšak bez právneho rámca, pretože niektoré súdy ich môžu akceptovať, iné zasa nie. Práve právny rámec v podobe konkrétnych ustanovení „dáva“ právnu istotu)
 • Neexistencia dozornej rady (napr. v akciovej spoločnosti je to povinný orgán s nutnosťou obsadenia 3 osôb)
 • JAS môže založiť aj len jedna osoba ( de facto jedna osoba môže byť aj akcionárom, aj štatutárom podobne ako v „eseročke“, pri „klasickej akciovke“ je obmedzenie v podobe minimálne dvoch zakladateľov v postavení fyzických osôb, alternatívne jednou osobou, tá však musí byť právnickou osobou)
 • Menovitá hodnota akcií bude vyjadrená v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov (väčšia flexibilita, pri „eseročkách a akciovkách“ to zatiaľ nie je možné)
 • Možnosť osobitných práv spojených s vydanými akciami (napr. určenie počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, určenie rozsahu nároku akcionára na podiel zo zisku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, iné)
 • Rozhodnutia sa môžu pri JAS prijímať aj per rollam, teda mimo zasadnutia valného zhromaždenia (napr. bude postačovať, ak sa zašle návrh, a ak sa akcionár nevyjadrí, tak sa má za to, že nesúhlasí)
 • S akciami budú spojené práva, napr. právo pridať sa k prevodu akcií, či právo požadovať prevod akcií (právo „dragu a tagu“)
 • akcionárske dohody sú tajné (napr. nebudú sa zverejňovať v zbierke listín, čo je správne, nakoľko môžu byť v nich citlivé informácie zneužiteľné v obchodnom styku – (podmienky prevodu, ceny, atď.)
 • Ak pôjde o start-up, tak aj oslobodenie od daňových licencií na 3 roky (od roku 2018 majú byť však daňové licencie zrušené)

V M2B.sk sme zabezpečili založenie prvej j.s.a. na Slovensku

Referencia spokojného klienta a predsedu predstavenstva historicky prvej j.s.a. na Slovensku Slovenské slávnosti j.s.a. p. Kamila Križana

 

Chcete vedieť viac o jednoduchej akciovej spoločnosti? Zavolajte nám na tel. čísle: 0221 029 980 a dohodnite si konzultáciu. Prípadne čítajte stránku: Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie. Naša spoločnosť spolupracovala na založení historicky prvej j. s. a. na Slovensku. Ak ju chcete založiť aj vy, ste na správnej adrese.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *